PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Telefoon: +31 (0) 33 47 66 706

KAPPA

KAPPA biedt psychologische en pedagogische zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Tevens bieden wij psychologische zorg aan volwassenen. Belangrijk vinden wij bij KAPPA een persoonlijke, kleinschalige sfeer te combineren met professionele zorg op maat. Wij behandelen zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk is.

Als therapeuten zijn wij werkzaam binnen zowel de basis-generalistische als de specialistische zorg. Wij zijn geregistreerd als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, orthopedagoog-generalist en/of kinder-en jeugdpsycholoog. Ieder van ons heeft zijn eigen invalshoek en specialisatie, dat maakt het mogelijk om effectief en flexibel met elkaar samen te werken en verschillende vormen van problematiek te behandelen.
KAPPA gebouw
versiering pagina

Over Ons

team KAPPA

KAPPA is een samenwerkingsverband van psychologen en pedagogen gericht op hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ieder van ons voert een zelfstandige praktijk. Door samen te werken en elkaar aan te vullen, kunnen wij een breed scala aan psychologische en pedagogische hulp bieden.

KAPPA bestaat sinds oktober 2001 en werd opgericht als een praktijk voor kinderen en adolescenten. Onze naam stond voor Kinderen/Adolescenten Psychologen/Pedagogenpraktijk Amersfoort. Nu wij ons ook op hulpverlening aan volwassenen richten, presenteren wij ons als KAPPA, psychologen- en pedagogenpraktijk. Medewerkers van KAPPA zijn aangesloten bij Mentaal Beter of 1NP.

Sinds 1 april 2014 werkt KAPPA samen met Gezondheidscentrum Orion. Wij hebben contact met de sociale wijkteams, het maatschappelijk werk en de psychologen uit de volwassenenzorg, die werkzaam en betrokken zijn bij Orion.
Ook zijn wij aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten Eemland (VPPE). Via Diamuraal GGZ is KAPPA gemakkelijk te consulteren voor huisartsen en POH-GGZ.
versiering pagina