PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor volwassenen (MBT)

Wat is mentaliseren?

Deze therapievorm is in Engeland ontwikkeld door de Britse psychiater en psychotherapeut Anthony Bateman en psychoanalyticus en psycholoog Peter Fonagy.

Mentaliseren houdt in dat men het gedrag van zichzelf en anderen kan begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en motivatie. Dat men zich bijvoorbeeld bewust is van wat iemand voelt, van wat er in het contact met anderen gebeurt, hoe de reactie van de één een reactie bij de ander kan uitlokken, hoe gedachten over anderen en zichzelf het contact kunnen beïnvloeden.

Waarom is mentaliseren belangrijk?

Goed kunnen mentaliseren is belangrijk omdat het bijdraagt tot een betere beheersing van emoties en stabielere vorming van relaties.

Voor wie is de deze therapie bedoeld?

MBT is ontwikkeld voor cliënten bij wie sprake is van verstoord functioneren in persoonlijke relaties. Vaak lukt het niet om veilige, betekenisvolle en duurzame relaties op te bouwen. Daarnaast hebben cliënten regelmatig problemen in de identiteitsontwikkeling en in de impuls- en emotieregulatie.

Wanneer het mentaliserend vermogen verstoord is zijn mensen niet goed in staat om hun eigen emoties waar te nemen en pikken zij veranderingen in de houding van anderen vaak niet goed op. Gedachten die over anderen ontstaan, worden beleefd als werkelijkheid en er is weinig ruimte om zich te realiseren dat de ander misschien iets anders bedoelt. Wanneer het mentaliserend vermogen verstoord is, worden emoties niet goed gereguleerd.

Doel en beloop van de MBT behandeling

Het doel van de behandeling is dat de cliënt beter leert mentaliseren. Dit houdt in dat zij diverse emoties kunnen ervaren, herkennen en ermee om kunnen gaan. Tevens wordt dat cliënt geholpen bij het ontwikkelen van verschillende gezichtspunten. Het uiteindelijk doel is dat de cliënt beter met zichzelf, met anderen en de klachten kan omgaan.


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering