PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een doelgerichte therapie die zich, in tegenstelling tot probleemgerichte therapie richt op wat de cliënt wil in de toekomst. Het behandeldoel wordt niet gedefinieerd in termen van afname van problemen of klachten, maar in termen van toename van wat de cliënt zou willen, in de plaats van het probleem. Er wordt met concrete doelen gewerkt, de focus ligt op waar het al goed gaat en oplossingen waarvan je al weet dat ze werken. Er worden andere, nieuwe oplossingen gezocht en uitgeprobeerd. De nadruk ligt op eigen krachten en mogelijkheden, zelf denken en uitproberen op uw eigen manier.


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering