PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Symbooldrama

Symbooldrama is een vorm van psychotherapie, die toepasbaar is bij zowel kinderen als volwassenen. De meeste kinderen weten wat dagdromen is. Uitgelegd wordt dat hij een dagdroom gaat doen, maar dan onder leiding van de therapeut. Na een lichte ontspanning (middels een korte concentratie - of ademhalingsoefening) wordt het kind gevraagd zich een aangereikt motief (bijvoorbeeld ‘een wei’ of ‘een dier’) voor te stellen en vervolgens te beschrijven wat hij ‘ziet’. De therapeut kan als het ware ‘meekijken’ in het zich ontwikkelende beeld. Door de houding van de therapeut kan het kind geholpen worden zijn aandacht te richten op allerlei verschillende aspecten van het beeld (zoals het zien, voelen, horen en ruiken) en komt het beeld verder tot ontwikkeling. Er vindt een zorgvuldige therapeutische begeleiding plaats waardoor het proces wordt verdiept.
Na de dagdroom wordt het kind gevraagd te tekenen wat het ‘gezien’ heeft om op die manier het beeld vast te leggen. De therapeut en het kind bekijken en verkennen vervolgens samen het getekende.

Deze methodiek kan beschouwd worden als een soort ’spelen met woorden’. Kinderen laten zo gedachten, gevoelens en ervaringen zien die ze (nog) niet kunnen vertellen, doordat ze er zich niet van bewust zijn of doordat ze er geen woorden aan kunnen geven (dit ‘dagdromen’ is hierin te vergelijken met ‘nachtdromen’). Op deze wijze wordt de koppeling gemaakt van gevoel via het beeld naar de taal.
Soms kan het wenselijk zijn ook enkele sessies met vader of moeder en kind samen te dagdromen. Door op deze wijze samen bezig te zijn kan het therapeutisch proces in een stroomversnelling komen. Ouder en therapeut krijgen meer zicht op hetgeen er tussen ouder en kind gebeurt. Tevens kan het de ouder helpen om op een andere manier naar het kind te kijken.Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering