PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Waarneming bij afwezigheid

Bij afwezigheid zal, indien noodzakelijk/wenselijk, een collega beschikbaar zijn. Buiten kantoortijden zijn wij niet bereikbaar. Indien nodig kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Crisis

In geval van een crisissituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering