PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Volwassenen

Elk mens heeft een unieke combinatie van talenten en eigenschappen en maakt een heel eigen ontwikkeling door. Meestal gaat dit vanzelf; echter niet altijd. De ontwikkeling kan in meer of mindere mate stagneren. Vaak lukt het om zelf of met behulp van het netwerk deze problemen op te lossen. Lukt dit niet dan kan het prettig zijn om hulp in te schakelen.

Redenen om aan te melden

Hoewel de redenen om aan te melden heel verschillend zijn, staat hieronder een aantal voorbeelden van klachten en problemen waarmee u zich bij KAPPA kunt aanmelden.
Voorbeelden zijn:
  • angsten
  • dwanggedachten en/of handelingen
  • genderproblemen/genderdysforie
  • hoogbegaafdheid
  • piekeren
  • seksuele problemen
  • sociale problemen
  • somberheid en depressie
  • verwerking echtscheiding
  • verwerkingsproblemen bij traumatische ervaringen

Intakeprocedure

In de intakeprocedure staan we stil bij uw hulpvraag en verwachtingen. De aanmeldingsklachten worden besproken en samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die mogelijk tot deze klachten geleid hebben.
Meestal zijn er één of meerdere gesprekken nodig om tot een beeld te komen van de problematiek. Dit wordt dan besproken in een adviesgesprek. Hierop kan een behandelvoorstel volgen.

Behandeling

De voorgestelde behandeling wordt beschreven in een behandelovereenkomst. Deze wordt van tijd tot tijd geëvalueerd. Daarbij wordt ook bepaald of de behandeling wordt voortgezet, bijgesteld of afgerond.

Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering