PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Charon Bours

Charon Bours

Psychologisch medewerker

Na mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen heb ik jaren ervaring opgedaan als sociotherapeut op klinische behandelgroepen binnen de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie. Na enige tijd heb ik de overstap gemaakt naar de poliklinische wereld, waarin ik mij ben gaan focussen op de diagnostiek. Momenteel werk ik nog enkele dagen per week bij een specialistische geestelijke gezondheidszorg instelling voor kinderen en jongeren, waar ik werkzaamheden verricht in het kader van diagnostiek en tevens therapiegroepen en psycho-educatie groepen draai voor kinderen die (recent) een psychiatrische diagnose hebben gekregen.

Sinds oktober 2018 werk ik ook als orthopedagoog bij KAPPA waar ik mij voornamelijk richt op diagnostische activiteiten. Het afnemen van(neuro)psychodiagnostische onderzoeken, de verslaglegging hiervan en de praktische vertaalslag maken van het onderzoek naar collega’s, cliënten en overige betrokkenen (bijv. scholen of overige professionele opvoeders) is een van mijn kerntaken. Het werken met kinderen en jongeren is voor mij dynamisch en geeft mij positieve energie. Het op speelse wijze kunnen en mogen aansluiten bij de belevingswereld van een kind ervaar ik als een verrijking.

Registratie:
  • Jeugd- en gezinsprofessional SKJ 100002122.Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering