PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Christine Blommaart

Christine Blommaart

Klinisch pedagoog, Psychotherapeut en Klinisch psycholoog

Na mijn opleiding klinische pedagogiek heb ik mij gespecialiseerd tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. Ik behandel cliënten vanuit verschillende therapie stromingen en methodieken afgestemd op de klacht en hulpvraag.

Ik heb hiervoor gewerkt in een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie en psychiatrie voor kinderen en volwassenen en binnen een grote GGZ instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Daar heb ik brede ervaring op gedaan met onderzoek en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen met een grote verscheidenheid aan (complexe) problematiek.

Vanaf september 2013 ben ik verbonden aan KAPPA. Ik heb bewust gekozen voor een eigen praktijk waarbij ik met meer persoonlijke aandacht en in nauwe samenwerking met collega´s goede zorg op maat kan bieden. Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen. Daarbij gebruik ik verschillende therapievormen zoals inzichtgevende therapie, MBT (mentaliseren bevorderende therapie), speltherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR (een specifieke therapie voor de behandeling van angst en trauma), EFT (Emotionally Focused Therapy), ouder-kindbehandeling, ouderbegeleiding. Ook geef ik leertherapie en supervisie aan hen die in opleiding zijn tot (kinder- en jeugd)psychotherapeut, gezondheidszorg psycholoog of klinisch psycholoog.

Aandachtsgebieden zijn:
 • Angst en stemmingsklachten
 • Hechtingsproblematiek
 • Identiteitsproblematiek
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen
 • Stemmingsklachten
 • Traumaverwerking
 • Emotieregulatieproblemen
 • AD(H)D en autisme spectrumstoornissen (ASS)
 • Ontwikkelingsproblemen bij het jonge kind (0-6 jaar)

Lidmaatschappen en registraties:
 • BIG registratie Psychotherapeut (29047699816)
 • BIG registratie Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog (09047699825)
 • Lid en supervisor van Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Lid, supervisor en leertherapeut van Vereniging Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • Lid en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP)
 • Lid van de vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Lid van de Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Lid van de Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten Eemland (VPPE)
 • Lid van Emotionally Focused Therapy (EFT)  Nederland

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat beschreven in mijn privacystatement.

De tarieven die 2020 worden gehanteerd zijn opgenomen in de Tarievenlijst Christine Blommaart.


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering