PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Corry van der Lee

Corry van der Lee

GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP specialist

Ik ben afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog. En heb daarna onder andere de opleiding tot dagdroomtherapeut en de basisopleiding EMDR gevolgd. De laatste 10 jaar heb ik mij geschoold in het werken met opstellingen op basis van meergenerationele psychotraumatologie (OMPT), zoals ontwikkeld door Franz Ruppert. Deze methodiek blijkt zeer geschikt om hechtingsproblemen te behandelen.

Voor ik in 2001 bij KAPPA kwam werken, was ik werkzaam in een centrum voor dagbehandeling van kinderen van 6 – 12 jaar, en op een polikliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

In mijn werk is de laatste jaren het accent verschoven van het werken met kinderen via het therapeutisch werken met hun ouders naar het werken met volwassenen en jong-volwassenen (vanaf 18 jaar).

Vragen waarmee mensen zich aanmelden zijn:
  • Vastlopen in relaties, werk en/of gezin
  • Vragen samenhangend met adoptie
  • Hechtingsproblemen
  • Stemmingsklachten

Ik gebruik, naast gesprekstherapie, opstellingen en dagdromen om te verhelderen hoe vroege(re) ervaringen doorwerken in het heden, en als aanzet tot veranderingen in denken, voelen en handelen.

Lidmaatschappen en registraties:
  • GZ-psycholoog BIG
  • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP specialist
  • Lid Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychotherapie VKJP
  • Lid beroepsvereniging psychologen NIP


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering