PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Doortje van Keulen

Doortje van Keulen

Ontwikkelingspsycholoog en GZ-Psycholoog- Specialisatie Kind & Jeugd

Tijdens mijn postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heb ik gekozen voor de specialisatie Kind & Jeugd. Mijn universitaire opleiding ontwikkelingspsychologie is daarbij een goede basis.

Het werken met kinderen, jongeren en ouders is voor mij steeds weer verrassend, dynamisch en veelzijdig. De afgelopen elf jaar ben ik werkzaam geweest in de ambulante en klinische hulpverlening van specialistische zorg in Amsterdam. Het verrichten van diagnostisch onderzoek en het uitvoeren van uiteenlopende behandelingen bij zowel kinderen, jeugdigen als hun ouders waren mijn belangrijkste taken.

Daarnaast heb ik gewerkt in een vrijgevestigde praktijk waar ik jong volwassenen in behandeling heb gehad binnen de basis generalistische zorg. Sinds september 2015 ben ik werkzaam bij KAPPA.

Als GZ psycholoog werkend bij KAPPA kan ik professionele, persoonlijke en laagdrempelige zorg op maat bieden waarbij de hulpvraag centraal staat. Ik hecht veel waarde aan een open en transparante behandelrelatie. Samen met kind en ouders breng ik in kaart waar, ondanks de hulpvraag, de krachten van het kind en het gezinssyteem liggen om deze in de behandeling verder uit te bouwen. Hierbij probeer ik betrokkenen zorgvuldig te informeren over wat zij in de verschillende fasen van het hulpverleningstraject van mij kunnen verwachten. Ik vind het te allen tijde belangrijk dat de wijze waarop ik werk of de techniek die ik inzet, past bij de hulpvraag en bij de persoon en/ of het gezinssysteem. In mijn behandelingen maak ik gebruik van verschillende therapievormen en methodieken. Onder andere: inzichtgevende gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie, speltherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness.

Veel vragen in mijn werk hebben betrekking op:
  • Vermoeden van ontwikkelingsstoornissen bijv. AD(H)D en autisme (ASS)
  • Gedragsproblemen
  • Problemen in de sociale omgang met anderen
  • Angst- en Stemmingsklachten
  • Zelfbeeld/zelfvertrouwen
  • Opvoedvragen/ouderbegeleiding

Lidmaatschappen en registraties:
  • BIG registratie Gezondheidszorgpsycholoog
  • Lid van Nederlandse Vereniging voor GZ psychologen (NVGzP)


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering