PSYCHOLOGEN- EN PSYCHOTHERAPEUTENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Karen Wolfswinkel

Karen Wolfswinkel

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Cognitief Gedragstherapeut VGCT

Sinds 2009 ben ik verbonden aan KAPPA en werk ik met kinderen, jongeren en hun ouders. In de therapie maak ik gebruik van een combinatie van verschillende therapievormen en methodieken.

Na mijn studie klinische psychologie heb ik ervaring opgedaan in verschillende zelfstandige Kinder- en Jeugdpraktijken in diverse behandelmethodieken en diagnostiek. Al werkend heb ik mijn opleidingen en specialisaties behaald. Tevens heb ik gewerkt aan de Universiteit Utrecht als docent en op de polikliniek van ABRONA als traumabehandelaar en cognitief gedragstherapeut. Ook werkte ik vanuit KAPPA in de huisartsenpraktijken ORION en Sagenhoek in Amersfoort.

Ik behandel kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en hun ouders binnen de basisgeneralistische zorg. Ik geef individuele therapie, therapie aan ouder en kind samen en/of oudertherapie, vaak in een combinatie met elkaar en afgestemd op de behoefte van het kind en de ouders.

De volgende klachten komen vaak voor in mijn praktijk:
  • Angst en dwangklachten
  • Stemmingsklachten
  • Traumaverwerking
  • Gedragsproblematiek
  • Emotieregulatie problematiek

Lidmaatschappen en registraties:
  • Registerpsycholoog NIP Kind- en Jeugd
  • Lid Vereniging Cognitieve Gedragstherapie VGCT
  • Lid Vereniging EMDR


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering