PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Liëtta Beyer

Liëtta Beyer

Kinder- en Jeugdpsycholoog, Orthopedagoog-Generalist en GZ-psycholoog

Vanaf de oprichting in 2001 werk ik met veel plezier bij KAPPA. Daarvoor heb ik een aantal jaren gewerkt binnen een andere vrijgevestigde praktijk, de schoolbegeleidingsdienst en het RIAGG.

Binnen KAPPA bestaan mijn werkzaamheden uit het begeleiden of behandelen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Daarnaast doe ik diagnostisch onderzoek. In mijn werk maak ik gebruik van een combinatie van verschillende therapievormen en methodieken, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt.

Met ingang van 1 januari 2019 heb ik besloten om zonder contracten met de Gemeente en de Zorgverzekeraars te gaan werken. Dit betekent echter dat de kosten van de behandeling voor eigen rekening komen. Voor tarieven verwijs ik u naar de vermelding hierover op onze website, te vinden onder “Praktische informatie”.
Een verwijsbrief is niet noodzakelijk.

Aandachtsgebieden in mijn werk zijn:
  • Genderdysforie
  • Hoogbegaafdheid
  • Opvoedings- en ontwikkelingsvragen
  • Talentbegeleiding Dans

Tevens geef ik supervisie in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog.

Lidmaatschappen en registraties:
  • Orthopedagoog-Generalist NVO
  • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
  • Lid beroepsvereniging Orthopedagogen NVO
  • Lid beroepsvereniging Psychologen NIP
  • Lid vereniging Kinder- en jeugdpsychotherapie VKJP


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering