PSYCHOLOGEN- EN PSYCHOTHERAPEUTENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Susanne de Kruijf

Susanne de Kruijf

Klinisch ontwikkelingspsycholoog, GZ psycholoog Kind en Jeugd

Inmiddels ben ik ruim 10 jaar werkzaam binnen de hulpverlening. Na afronden van mijn universitaire studie Klinische Ontwikkelingspsychologie heb ik enkele jaren gewerkt binnen de ambulante GGZ in Amsterdam. Van daaruit heb ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidspsycholoog Kind en Jeugd gevolgd. Als GZ-psycholoog heb ik met veel plezier in Amsterdam en vervolgens de laatste jaren in Utrecht gewerkt. Ik heb me gericht op het behandelen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met verschillende problematiek en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek.

Vanaf oktober 2020 ben ik werkzaam bij KAPPA. Dit vanuit de wens binnen een enthousiast, kundig team laagdrempelige en persoonlijke zorg te bieden.

Ik behandel kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, jongeren en jongvolwassenen waarbij ik gebruik maak van verschillende therapieën. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR (traumabehandeling). Ook verricht ik diagnostisch onderzoek en geef ik ouder- en gezinsbegeleiding.

Aandachtsgebieden:
 • Angst
 • Stemming en depressie
 • Trauma
 • Emotieregulatieproblemen
 • Identiteitsproblematiek
 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme)
 • Gedragsproblemen

Lidmaatschappen en registraties:
 • BIG registratie Gezondheidspsycholoog (59919614925)
 • Lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Lid van de Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • Lid van de Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten Eemland (VPPE)

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut.

Ik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in mijn privacy statement.

Ik ben via de LVVP aangesloten bij de klachtencommissie en de geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u hier.

De tarieven die 2022 worden gehanteerd zijn opgenomen in de Tarievenlijst Susanne de Kruijf.


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering