PSYCHOLOGEN- EN PSYCHOTHERAPEUTENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Werkwijze verwijzers

KAPPA voor verwijzers
Als verwijzer kunt u voor aanmelding en overleg terecht tijdens onze telefonische spreekuren. Ook zijn wij goed bereikbaar per mail. Indien blijkt dat de verwijzing niet passend is voor een van de collegae van KAPPA kunnen wij meedenken over behandelmogelijkheden elders.

Aanmelding uitsluitend telefonisch door de cliënt zelf op de aangegeven telefonische spreekuren. Daaraan voorafgaand kunnen verwijzers contact opnemen met één van onze medewerkers ter consultatie.

KAPPA biedt hulp binnen zowel de jeugd GGZ als de volwassen GGZ.

Jeugd GGZ

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugd GGZ. De kinder- en jeugdtherapeuten hebben een contract met Regio Eemland. Deze regio bestaat uit: Amersfoort, Leusden, Eemnes, Woudenberg, Soesterberg, Soest, Baarn en Hoogland.

Volwassen GGZ

Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ): via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn drie verschillende behandeltrajecten (tussen de 5 en 12 zittingen) mogelijk, waarbij cliënten worden behandeld door een GZ-psycholoog, Psychotherapeut of Klinisch psycholoog.

De Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): is bedoeld voor mensen met complexere problemen. Er zijn meer zittingen mogelijk in een zorgtraject binnen de Specialistische GGZ. Hiervoor kunt u terecht bij een GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog of Psychotherapeut.

Vergoeding

Jeugd GGZ

De zorg wordt vergoed voor cliënten die woonachtig zijn in de regio Eemland. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Volwassen GGZ

Alle benodigde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ wordt vergoed via de basisverzekering, mits er sprake is van een vastgestelde classificatie volgens de DSM-V. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. Mocht het verplichte eigen risico van de cliënt nog niet aangesproken zijn, dan wordt dit eerst aangesproken voor tot vergoeding van de behandeling wordt overgegaan.

Een verwijsbrief moet voldoen aan de volgende, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde eisen:
  • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een halfjaar voor de eerste behandeldatum liggen).
  • Naam en functie van de verwijzer; ALLEEN de huisarts mag verwijzen en niet de POH.
  • AGB-code van verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, eventueel met benoeming van de stoornis (DSM V code of op een andere manier).
  • Aangeven of verwezen wordt naar de generalistische basis-ggz of specialistische ggz.

Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering