PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina

Vacature KAPPA

Wij zijn vanaf januari 2021 op zoek naar een nieuwe collega. Klik hier voor de vacature.
versiering pagina

KAPPA

KAPPA biedt psychologische en pedagogische zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Tevens bieden wij psychologische zorg aan volwassenen. Belangrijk vinden wij bij KAPPA een persoonlijke, kleinschalige sfeer te combineren met professionele zorg op maat. Wij behandelen zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk is.

Als kinder- en jeugdtherapeuten zijn wij werkzaam binnen de jeugd ggz. Deze zorg wordt vergoed door de gemeente van uw woonplaats. Voor vergoeding voor volwassenzorg kunt u informatie vragen aan de therapeut bij wie u zich aanmeldt. Wij zijn geregistreerd als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, orthopedagoog-generalist en/of kinder- en jeugdpsycholoog. Ieder van ons heeft zijn eigen invalshoek en specialisatie, dat maakt het mogelijk om effectief en flexibel met elkaar samen te werken en verschillende vormen van problematiek te behandelen.
KAPPA gebouw
versiering pagina

Over Ons

team KAPPA

KAPPA is een samenwerkingsverband van psychologen en pedagogen gericht op hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ieder van ons voert een zelfstandige praktijk. Door samen te werken en elkaar aan te vullen, kunnen wij een breed scala aan psychologische en pedagogische hulp bieden.

KAPPA bestaat sinds oktober 2001 en werd opgericht als een praktijk voor kinderen en adolescenten. Onze naam stond voor Kinderen/Adolescenten Psychologen/Pedagogenpraktijk Amersfoort. Nu wij ons ook op hulpverlening aan volwassenen richten, presenteren wij ons als KAPPA, psychologen- en pedagogenpraktijk.

Wij hebben contact met de sociale wijkteams, huisartsenpraktijken, maatschappelijk werk, instellingen werkzaam in de jeugd- en volwassenzorg en collega’s in het veld. Ook zijn wij aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten Eemland (VPPE). Via Diamuraal GGZ is KAPPA gemakkelijk te consulteren voor huisartsen en POH-GGZ.
versiering pagina

Beleid KAPPA Coronavirus

Vanaf begin juni zijn de fysieke ontmoetingen met de cliënten, waar mogelijk, weer opgestart. We zullen dit blijven combineren met (beeld)bellen om te grote drukte op de praktijk te voorkomen. Voor de fysieke ontmoetingen nemen we een aantal regels in acht om de gezondheid van ieder te blijven waarborgen. Uw/jouw individuele behandelaar zal in een persoonlijk contact u/jou hierover verder informeren.