PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

Beleid KAPPA Coronavirus

De huidige situatie rondom het Coronavirus heeft ons als Praktijk doen besluiten om de fysieke ontmoetingen met onze cliënten tot en met 28 april zoveel mogelijk te beperken. Afspraken zullen waar nodig en mogelijk vervangen worden door telefonisch contact of door middel van beeldbellen. Uitgangspunt hierbij is dat we op deze manier wel kunnen zorgen voor enige continuïteit in de afspraken, al is het anders dan u / je gewend bent.

Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in deze en de eventuele risico's waar mogelijk te vermijden.

Uw / jouw individuele behandelaar zal hierover verder contact met u / je opnemen.

Namens het team van KAPPA

KAPPA

KAPPA biedt psychologische en pedagogische zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Tevens bieden wij psychologische zorg aan volwassenen. Belangrijk vinden wij bij KAPPA een persoonlijke, kleinschalige sfeer te combineren met professionele zorg op maat. Wij behandelen zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk is.

Als kinder- en jeugdtherapeuten zijn wij werkzaam binnen de jeugd ggz. Deze zorg wordt vergoed door de gemeente van uw woonplaats. Voor vergoeding voor volwassenzorg kunt u informatie vragen aan de therapeut bij wie u zich aanmeldt. Wij zijn geregistreerd als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, orthopedagoog-generalist en/of kinder- en jeugdpsycholoog. Ieder van ons heeft zijn eigen invalshoek en specialisatie, dat maakt het mogelijk om effectief en flexibel met elkaar samen te werken en verschillende vormen van problematiek te behandelen.
KAPPA gebouw
versiering pagina

Over Ons

team KAPPA

KAPPA is een samenwerkingsverband van psychologen en pedagogen gericht op hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ieder van ons voert een zelfstandige praktijk. Door samen te werken en elkaar aan te vullen, kunnen wij een breed scala aan psychologische en pedagogische hulp bieden.

KAPPA bestaat sinds oktober 2001 en werd opgericht als een praktijk voor kinderen en adolescenten. Onze naam stond voor Kinderen/Adolescenten Psychologen/Pedagogenpraktijk Amersfoort. Nu wij ons ook op hulpverlening aan volwassenen richten, presenteren wij ons als KAPPA, psychologen- en pedagogenpraktijk.

Wij hebben contact met de sociale wijkteams, huisartsenpraktijken, maatschappelijk werk, instellingen werkzaam in de jeugd- en volwassenzorg en collega’s in het veld. Ook zijn wij aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten Eemland (VPPE). Via Diamuraal GGZ is KAPPA gemakkelijk te consulteren voor huisartsen en POH-GGZ.
versiering pagina