PSYCHOLOGEN- EN PSYCHOTHERAPEUTENPRAKTIJK

Contact: mail icon

KAPPA

KAPPA is een samenwerkingsverband van 8 vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, opgericht in 2001. Ieder van ons voert een zelfstandige praktijk als ZZP-er.
Wij bieden psychologische en psychotherapeutische zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ook bieden wij psychologische en psychotherapeutische zorg aan volwassenen.

KAPPA staat voor een combinatie van kleinschaligheid, persoonlijke sfeer en professionele zorg op maat. Wij behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk is.

We zijn allemaal opgeleid in de mentaliserende bevorderende therapie (MBT) en gebruiken dit als grondhouding in onze behandelingen. Daarnaast heeft ieder van ons zijn eigen aandachtsgebieden en specialisaties in behandelmethoden, zoals psychoanalytische psychotherapie, EFT, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, ACT, en EMDR. Dat maakt het mogelijk om effectief en flexibel met elkaar samen te werken en verschillende vormen van problematiek te behandelen.
In het werken met onze cliënten wordt ook altijd de omgeving betrokken.

Als kinder- en jeugdtherapeuten zijn wij werkzaam binnen de jeugd-ggz. Deze zorg wordt vergoed door de gemeente van uw woonplaats. Voor vergoeding voor volwassenzorg kunt u informatie vragen aan de therapeut bij wie u zich aanmeldt. Wij zijn geregistreerd als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en/of kinder- en jeugdpsycholoog.

Wij werken samen met de sociale wijkteams, huisartsenpraktijken, instellingen werkzaam in de jeugd- en volwassenzorg. Ook zijn wij aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten Eemland (VPPE).
KAPPA gebouw
versiering pagina

Over ons en hoe we werken

team KAPPA

Wij gebruiken mentaliseren bevorderende therapie (MBT) als basishouding in het contact met onze cliënten.

Mentaliseren gaat over het kunnen begrijpen van jou en de ander en dat wat er tussen elkaar gebeurt. Ieder mens heeft een binnenwereld (mind) met gedachten, verlangens en gevoelens die ons gedrag sturen. Mentaliseren betekent dat je deze binnenwereld kunt herkennen en begrijpen zowel bij jezelf als bij een ander.

Niet iedereen kan dat in dezelfde mate. Mentaliseren komt onder druk te staan als we ons kwetsbaar voelen en als we stress ervaren. Onvoldoende kunnen mentaliseren speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van psychische klachten en problemen in relaties. Bij kinderen en jongeren heeft het zowel effect op hun gedrag als op het opvoedingsvertrouwen van ouders.
versiering pagina