PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. In de praktijk combinerenpsychotherapeuten specifieke interventies uit de eigen stroming met interventies uit andere richtingen en met algemene therapiefactoren.


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering