PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Mentaliseren Bevorderende KinderTherapie (MBKT)

In onze praktijk werken we met een aangepaste vorm van MBT: mentaliserende kindertherapie.

Deze therapievorm is in Engeland ontwikkeld door de Britse psychiater en psychotherapeut Anthony Bateman en psychoanalyticus en psycholoog Peter Fonagy. ‘Mentaliseren’ betekent het leren begrijpen en 'vertalen' van je eigen gedrag en dat van anderen. Dit betekent kunnen nadenken over gevoelens en gedachten, relaties en situaties.
Deze therapievorm is geschikt voor kinderen en jongeren bij wie het mentaliserend vermogen minder sterk is ontwikkeld, of afneemt tijdens momenten waarop ze verhoogde spanning ervaren. Ze kunnen overspoeld raken door hun gevoelens, zijn boos op alles en iedereen en laten gedragsproblemen zien. zoals agressie of hyperactiviteit. Ook kunnen ze foutieve aannames maken over de achterliggende drijfveren van anderen en voelen ze zich vaak bekritiseerd of afgewezen en daardoor angstig of somber. Zij trekken zich terug in zichzelf omdat ze de wereld als te bedreigend ervaren.
De therapeut helpt kinderen en jongeren gevoelens te herkennen, te besturen en nieuw gedrag te ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij hun emoties beter reguleren, ontwikkelen ze vaardigheden om relaties aan te gaan en te onderhouden en neemt hun zelfvertrouwen toe.


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering