PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Kinderen

Elk kind heeft een unieke combinatie van talenten en eigenschappen en maakt een heel eigen ontwikkeling door. Meestal gaat dit vanzelf; echter niet altijd. De ontwikkeling kan in meer of mindere mate stagneren. Vaak lukt het om zelf of met behulp van het netwerk deze problemen op te lossen. Lukt dit niet dan kan het prettig zijn om hulp in te schakelen. Met één van ons kunt u samen met uw kind kijken wat er nodig is om tot een oplossing te komen.
KAPPA voor kinderen

Redenen om aan te melden

Er zijn veel vragen waarmee kinderen, jongeren en hun ouders zich aanmelden bij een psycholoog. Ouders merken bijvoorbeeld dat hun kind zich niet goed voelt, dat er problemen thuis of op school zijn, dat het contact met hun kind moeilijk of anders is gaan verlopen. Vaak staan problemen niet op zichzelf, als een kind problemen heeft hebben ouders ook vaak vragen over de manier waarop ze er het beste mee om kunnen gaan. Daarom worden ouders ook bij de therapie betrokken.

Hoewel de redenen om aan te melden heel verschillend zijn, staat hieronder een aantal voorbeelden van klachten en problemen waarmee kinderen, jongeren en hun ouders zich bij KAPPA kunnen aanmelden.
Voorbeelden zijn:
 • aanhoudende slaapproblemen
 • angsten
 • dwanggedachten en/of handelingen
 • gedragsproblemen
 • genderproblemen/genderdysforie
 • faalangst
 • hoogbegaafdheid
 • ontwikkelingsproblemen zoals ADHD of autisme
 • opvallend druk of teruggetrokken gedrag
 • piekeren
 • sociale problemen
 • somberheid en depressie
 • verwerking echtscheiding
 • verwerkingsproblemen bij traumatische ervaringen
 • voedings-en eetproblemen
 • als u als ouder moeilijkheden ervaart bij de opvoeding, als u zelf psychische problemen heeft en u merkt dat dit de relatie met uw kind onder druk zet

Intakeprocedure

In de intakeprocedure staan we stil bij de hulpvraag en de verwachtingen. De aanmeldingsklachten worden besproken en samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die bij de problemen een rol spelen. Vervolgens volgt er een voorstel voor verdere behandeling of eventueel aanvullend onderzoek.

Onderzoek kan bestaan uit een gesprek met ouders over de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, uit individuele gesprekken met/zonder observatie van uw kind, of een gezinsgesprek.

Psychologisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden en wordt afgestemd op de hulpvraag. Dat betekent dat de psycholoog samen met ouders en/of school overlegt op welke vragen er een antwoord gezocht wordt.
De meest voorkomende onderzoeken zijn naar:
 • Intelligentie
 • Neuropsychologisch functioneren
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Persoonlijkheid

De rapportage

Wanneer het onderzoek is afgerond, volgt er een adviesgesprek met de ouders waarbij het beeld van de ontwikkeling van het kind wordt beschreven en er eventueel een behandelvoorstel wordt gedaan. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt besloten of het kind daar ook bij aanwezig is. De conclusies komen uiteindelijk in het verslag van het psychologisch onderzoek.

Het definitieve onderzoeksverslag is eigendom van de ouders. Het wordt alleen aan derden (zoals bijvoorbeeld de school) verstrekt, wanneer ouders (en bij oudere kinderen ook het kind zelf) daar toestemming voor geven.

Behandeling

De voorgestelde behandeling wordt beschreven in een behandelplan dat met u en uw kind wordt besproken. Dit evalueren we regelmatig en bepalen daarbij of we de behandeling voortzetten, bijstellen of afronden.

Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering