PSYCHOLOGEN- EN PSYCHOTHERAPEUTENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Kosten & vergoeding

 

Kind en jeugd (tot 18 jaar)

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd GGZ. Indien u de zorg voor uw kind vergoed wilt krijgen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts van de GGD of de medisch specialist die voldoet aan de eisen van de overheid of een indicatie van het wijkteam. De gemeente Amersfoort vormt samen met de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg de regio Eemland. Woont u in een van deze gemeenten dan kunt u terecht bij KAPPA. Woont u elders, dan kunt u voor uw kind zorg krijgen in uw eigen gemeente. KAPPA declareert per maand de facturen voor de behandeling van uw kind aan de gemeente. U hoeft hier niks in te doen. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Indien u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen, bedraagt ons tarief € 100,- per sessie. De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering of bij de gemeente.

 

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd. Dit houdt in dat de GGZ-behandelingen niet meer als traject wordt afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Dit betekent dat u sneller en beter inzicht heeft in de kosten. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken, wat het tarief van uw therapeut is en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Wij hanteren daarbij de tarieven die door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) zijn vastgesteld. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarnaast zal de rekening niet meer per afgerond traject of per jaar worden gestuurd, maar bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Dit zal in overleg met uw therapeut gaan. Er verandert verder niets aan de zorg die wij leveren. Meer informatie over het nieuwe zorgprestatiemodel leest u hier.

Vergoedingen

Voor de vergoeding voor de volwassenzorg kunt u informatie vragen aan de therapeut bij wie u zich aanmeldt. Een aantal therapeuten heeft één of meerdere contracten afgesloten bij de zorgverzekeraars. Aan de cliënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, zullen wij gecontracteerde zorg bieden. Daarnaast kiest er een aantal therapeuten ervoor om met zorgverzekeraars geen contract af te sluiten. Aan de cliënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, zullen wij niet-gecontracteerde zorg bieden.

U kunt bij iedere therapeut apart zien wie er wel/niet een contract heeft met een zorgverzekeraar.

Algemene voorwaarden

Voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg geldt het volgende:
  • Huisartsenverwijzing; Om een vergoeding te krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.
  • Eigen risico: Iedereen heeft vanuit zijn of haar basisverzekering recht op een vergoeding van psychologische hulp. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken. Het eigen risico betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar.
  • Diagnose: Psychologische hulp wordt vergoed indien er een diagnose wordt gesteld die valt binnen de vergoede zorg. Er zijn enkele uitzonderingen die buiten de vergoede zorg vallen. Dit zijn o.a. aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en seksuele disfuncties. U zult deze behandeling zelf moeten betalen.
  • No show: Als u een afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt, zal er naar u een rekening worden gestuurd met het no-show-tarief van € 90,-. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 

Gecontracteerde zorg

De therapeut heeft een contract bij uw zorgverzekeraar. De behandeling wordt maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.  

Niet gecontracteerde zorg (contractvrij)

De therapeut heeft geen contract bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling vergoed. De overige kosten moet u zelf betalen. Met een restitutiepolis krijgt u in beginsel de gehele behandeling vergoed. Maar let op: de zorgverzekeraar kan een maximum vergoeding instellen: u krijgt dan niet méér dan dit maximum vergoed. Er zijn ook restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Wij adviseren u voorafgaand aan de behandeling contact met de eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage wat zij vergoeden.

De factuur van de behandeling zal maandelijks naar u worden gestuurd. U betaalt dan zelf rechtstreeks aan uw therapeut. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar.

Zorg buiten de zorgverzekeraar

De kosten van een los gesprek buiten het basispakket (OVP: onverzekerd product of op eigen verzoek) bedraagt €100 per consult van 45 minuten. De losse gesprekken zullen per sessie aan u worden gedeclareerd.


Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering