PSYCHOLOGEN- EN PSYCHOTHERAPEUTENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Medewerkers

Drs. C.H. Beyer-van Es

Liëtta Beyer
Emailadres:mail Liëtta Beyer
Telefoon: 033 47 66 708
Telefonisch spreekuur:woensdag 10.45 uur - 11.30 uur
Wachttijd:oktober 2022 (voor niet-gecontracteerde zorg): Kind en Jeugd

Met ingang van 1 januari 2023 zal ik niet langer werkzaam zijn bij KAPPA
Werkdagen: dinsdag en woensdag
Contract:Geen
KvK-nr: 32160432


Binnen KAPPA bestaan mijn werkzaamheden uit het begeleiden of behandelen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Daarnaast doe ik diagnostisch onderzoek. In mijn werk maak ik gebruik van een combinatie van verschillende therapievormen en methodieken, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt.


Drs. C.C.A. Blommaart

Christine Blommaart
Emailadres:mail Christine Blommaart
Telefoon: 06 53 85 05 72
Telefonisch spreekuur:dinsdag 12.00 - 12.45 uur
Wachttijd:Helaas heb ik op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten. Zodra er weer ruimte is, wordt dat hier vermeld.
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdagmiddag
Contract:LVVPJeugd GGZ regio Eemland
Zilveren Kruis: Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, One Underwriting Health
ONVZ
Menzis
Ongecontracteerd:Volwassenen die geen contract hebben bij bovengenoemde verzekeringen, bied ik contractvrije zorg.
KvK-nr: 58744444

Ik behandel kinderen, jongeren en jong volwassenen en gebruik daarbij verschillende behandelmethoden zoals psychodynamische psychotherapie, MBT (mentaliseren bevorderende therapie) cognitieve gedragstherapie, speltherapie, systeemtherapie en EMDR (een specifieke therapie voor de behandeling van angst en trauma). Ik bied zowel individuele behandeling, ouder/gezinsgesprekken en ouder-kind behandeling. Waar nodig betrek ik ook andere belangrijke betrokkenen binnen het systeem van de cliënt.


Dr. A.J.B. van Duijvenbode - Wanders

Astrid van Duijvenbode
Emailadres:mail Astrid van Duijvenbode
Telefoon: 06 47 55 53 96
Telefonisch spreekuur:dinsdag 9.00 - 10.00 uur
Wachttijd:Helaas heb ik op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten. Zodra er weer ruimte is, wordt dat hier vermeld.
Werkdagen: maandag en vrijdag
Contract:LVVPJeugd GGZ regio Eemland
KvK-nr: 66249163

Ik behandel kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hierbij maak ik gebruik van verschillende behandelmethodes. Methodes zoals cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende therapie, speltherapie, systeemtherapie, mindfulness en EMDR (een behandelmethode voor angst en trauma). Ik bied zowel individuele behandeling als ouderbegeleiding, ouder-kind behandeling en gezinsgesprekken. De meeste behandelingen starten met een psychodiagnostisch onderzoek wat ook door mij verricht wordt.


Drs. M.N. Immel

Marloes Immel
Emailadres:mail Marloes Immel
Telefoon: 06 83 86 78 87
Telefonisch spreekuur:woensdag 9.45 - 10.30 uur
Wachttijd:Helaas heb ik op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten. Zodra er weer ruimte is, wordt dat hier vermeld.
Werkdagen: maandag, dinsdagochtend en vrijdag
Contracten:Jeugd GGZ regio Eemland
Zilveren Kruis (Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, One Underwriting Health)
Ongecontracteerd:Volwassenen die geen contract hebben bij Zilveren Kruis, bied ik contractvrije zorg.
KvK-nr: 68070667

Ik verricht diagnostisch onderzoek en behandeling bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen. Hierbij maak ik gebruik van individuele therapie en/of ouder- en gezinsgesprekken. Waar nodig betrek ik ook andere belangrijke betrokkenen binnen het systeem van de cliënt.


Drs. D. van Keulen

Doortje van Keulen
Emailadres:mail Doortje van Keulen
Telefoon: 06 12 68 14 99
Telefonisch spreekuur:dinsdag 12:00 - 12.45 uur
Wachttijd:Helaas heb ik op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten. Zodra er weer ruimte is, wordt dat hier vermeld.
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
Contract:Jeugd GGZ regio Eemland, ik werk contractvrij in de volwassenenzorg.
KvK-nr: 59636998

Ik behandel kinderen en jeugdigen door middel van verschillende therapievormen. Onder andere inzichtgevende gesprekstherapie en cognitieve gedragstherapie. Ook verricht ik diagnostisch onderzoek en geef ik ouder-/ gezinsbegeleiding.


Drs. R. van der Knaap

Renate van der Knaap
Emailadres:mail Renate van der Knaap
Telefoon: 06 24 83 72 29
Telefonisch spreekuur:maandag 10.30 - 11.30 uur
Wachttijd:Helaas heb ik op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten. Zodra er weer ruimte is, wordt dat hier vermeld.
Werkdagen: woensdagochtend, donderdag en vrijdag
Contract:Jeugd GGZ regio Eemland, Zilveren Kruis: Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, One Underwriting Health
Ongecontracteerd:Volwassenen die geen contract hebben bij Zilveren Kruis, bied ik contractvrije zorg.
KvK-nr: 69006121

U kunt bij mij terecht voor individuele (psycho)therapie, speltherapie, EMDR en/of oudergesprekken en gezinsgesprekken voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.


Drs. S. de Kruijf

Susanne de Kruijf
Emailadres:mail Susanne de Kruijf
Telefoon: 06 14 88 55 12
Telefonisch spreekuur:dinsdag 9.30 – 10.15 uur
Wachttijd:Helaas heb ik op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten. Zodra er weer ruimte is, wordt dat hier vermeld.
Werkdagen: woensdag en vrijdag
Contract:Zilveren Kruis: Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life, One Underwriting Health.
Ongecontracteerd:Volwassenen die geen contract hebben bij Zilveren Kruis, bied ik contractvrije zorg.
KvK-nr: 78482224

Ik behandel kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, jongeren en jongvolwassenen waarbij ik gebruik maak van verschillende therapieën. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR (traumabehandeling). Ook verricht ik diagnostisch onderzoek en geef ik ouder- en gezinsbegeleiding.


Drs. K.M. Wolfswinkel-Henkus

Karen Wolfswinkel
Emailadres:mail Karen Wolfswinkel
Telefoon: 06 18 03 57 82
Telefonisch spreekuur:maandag van 13.30 tot 14.00 uur
woensdag van 13.30 tot 14.00 uur
Wachttijd:Helaas heb ik op dit moment geen ruimte voor nieuwe cliënten. Zodra er weer ruimte is, wordt dat hier vermeld.
Werkdagen: maandag en woensdag
Contract:Jeugd GGZ regio Eemland
KvK-nr: 32164145
Website

Ik behandel kinderen vanaf 6 jaar en jongeren door middel van cognitieve gedragstherapie, dagdroomtherapie en ouderbegeleiding. Ook doe ik traumabehandeling onder andere met behulp van EMDR en verricht ik onderzoek.

Onderzoek

Drs. C. Bours

Charon Bours
Werkdagen:woensdag


Sinds oktober 2018 ben ik werkzaam als orthopedagoog bij KAPPA, waar ik door de behandelaren betrokken kan worden in een casus wanneer er een psychodiagnostische vraag is. Ik richt mij bij KAPPA dan ook met name op (handelingsgericht) psychodiagnostisch- en neuropsychologisch onderzoek.
Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering