PSYCHOLOGEN- EN PEDAGOGENPRAKTIJK

Contact: mail icon

versiering pagina versiering pagina

Tarieven

Kinderen en jongeren

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd GGZ. Indien u de zorg voor uw kind vergoed wilt krijgen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts van de GGD of de medisch specialist die voldoet aan de eisen van de overheid of een indicatie van het wijkteam. De gemeente Amersfoort vormt samen met de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg de regio Eemland. Woont u in een van deze gemeenten dan kunt u terecht bij KAPPA. Woont u elders, dan kunt u voor uw kind zorg krijgen in uw eigen gemeente. KAPPA declareert vanaf 2018 per maand de facturen voor de behandeling van uw kind aan de gemeente. U hoeft hier niks in te doen. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Indien u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen, of de geboden hulp niet onder de verzekerde zorg valt, bedraagt ons tarief € 100,- per sessie. De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering of bij de Gemeente.

Volwassenen

Vergoeding behandelingen zorgverzekeraars

Basisverzekering
De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen valt in het basispakket waar u verplicht voor verzekerd bent. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz).

Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar u daarvan op de hoogte stellen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

Meer weten met welke zorgverzekeraars Mentaal Beter contractafspraken heeft? Klik dan hier.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat de u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico bedraagt € 385,- per jaar per verzekerde. Indien u een behandeling krijgt, kan uw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat u nog open heeft staan achteraf bij u in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico
U kunt bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of het bedrag wat u nog heeft openstaan.

Eigen bijdrage
In tegenstelling tot enkele andere vormen van zorg geldt voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in 2015 geen eigen bijdrage. Dit betekent dat u, afgezien van het eventueel verplicht en/of vrijwillig eigen risico, niet extra hoeft bij te betalen voor onze zorg. Neem contact op met de zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over de eigen bijdrage.

Hoeveel u vergoed krijgt, kunt u zelf nazien in uw polisvoorwaarden. U kunt daar ook informatie vinden over de eigen bijdrage en het eigen risico. Het is verstandig dat van te voren zelf goed uit te zoeken zodat u weet waar u aan toe bent.

Indien de geboden hulp niet onder de verzekerde zorg valt of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen, bedraagt ons tarief € 100,- per sessie. De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering of bij de Gemeente.
KAPPA tarieven

No show

Voor zowel generalistische basis ggz als voor specialistische ggz geldt dat u, als een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, een rekening krijgt met het no-show-tarief van € 60,-

Kappa versiering Kappa versiering Kappa versiering